Velkommen til Grønne Erna

På siden finder du information omkring sejlplaner og hvem som du skal kontakte i forbindelse med skibet

Vores nyheds brev

Vores ture/ planer i 2024

Kære venner – så er sejlplanen for 2024 klar og vi venter
bare på jeres tilmeldinger – husk medlemskab.

Bookning til Tone eller pågældende skipper.

Vi skal gøre opmærksom på at turene kræver medlemsskab  (250,- pr år)

Skipper kontakter: 

Weekender i april er alle arbejdsweekender

3. – 5. maj skipper weekend

Kr. Himmelfart Ø-hop i det Sydfynske (9. – 12. maj)

Pinse-tur, Sydfyns tur

uge 27, 29.06 – 6.07 – skipper Jørgen/ ture ud fra Svendborg

uge 30, 20. – 27.07 – skipper Caspar/ Fyn Rundt

uge 31, 27.07 – 3.08 – skipper Sole/ familietur

uge 32, 3. – 9.08 – skipper Caspar/ uge tur

15. – 18.08 – skipper Maj/ familietur 

4. – 8.09 – skipper Jan/ ø-tur Svendborg til Aalborg

9. – 16.09 – skipper Jan/ Limfjorden Rundt

10. – 11-10 – …../Æbleræs

12.10 – Afrigning

Historien om skibet

Grønne Erna af Svendborg
Oprindeligt E 117 Erna af Esbjerg
Kendningsbogstaver: OWHN
Bygget: S. Abrahamsens skibsværft i 1908, med kontrolnummer J1188
Navnet:
Skibet blev navngivet efter den nyfødte datter “Erna” til den første skipper Christian A. Christensen, med fiskeriregistreringen E.117.
På grund af kutterens specielle farve, fik den allerede fra starten kælenavnet “Grønne Erna”.
I 1970 omregistreres skibet til last skib med hjemhavn i København, herved bortfalder fiskeriregistreringen, men navnet “Erna” bibeholdes.
Efter et forlis i 1972 overtages skibet af en ny ejer og skifter samtidigt navn til “Mermaid”.
Da de nuværende ejere overtager skibet i 1978, ønsker man at ændre navnet tilbage til “Erna”, men da der på dette tidspunkt er et andet skib med dette navn i København, vælger man at tage kælenavnet “Grønne Erna” i stedet.

 

Bygget 1908 på S. Abrahamsens skibsværft i Esbjerg.
Skibets Drægtighed er 42 32/100 Total Tons,
15 10/100 Netto Tons.
Længde: 56,6 fod (ca. 17,26 m).
Bredde: 17,1 fod (ca. 5,21 m) .
Dybtgående: Oprindelig 6,5 fod (ca. 1,95 m)
I dag ca. 1,75 m.
Rigning: Galeaserigget med stor, mesan, fok, klyver og stortop.
Sejlareal: I alt ca. 200 kvm.
Motor: Ford marinemotor 130 HK

MASKINER:
1908 – 1922
1 cylindret 15 HK motor fra Carl B. Hoffmann, Esbjerg
(står idag på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg)
1922 – 1931
1 cylindret 40 HK Hera råoliemotor.
(blev ilagt som såkaldt “kreditmaskine”)
1931 – 1943
1 cylindret 2 takts råoliemotor på 72 HK af mærket June-Munktel.
1943 – 1998
1 cylindret 2 takts Hundested motor på 77-85 HK
(Foræret til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg)
1999 – Nu
6 cylindret Ford marinemotor på 130 HK

EJERE:
1908
Bygget af et ejerskab bestående af C. Nielsen, J. B. Iversen og C. A. Christensen. C. A. Christensen var skipper, og købte senere de øvrige ud og fortsatte som eneejer

1927
I forbindelse med C. A. Christensens død overtog hans enke Martha Christensen ejerskabet som Esbjergs første kvindelige kutterredder. I denne periode var det sønnerne der fungerede som skipper ombord.

1941
Solgt til cykelgrosserer G. Bojsen. Bojsen fungerede kun som redder. Firmaet sejlede ikke selv, men ejede flere kuttere. En af skipperne i denne periode var Aksel Outzen (1947-1961).

1970
E117 Erna tages ud af fiskeriet og sælges. I de efterfølgende 8 år har skibet mange forskellige ejere og lever en omflakkende tilværelse, som også inkludere navneskift og totalforlis.

1978
Skibet erhverves af de nuværende ejere under navnet Grønne Erna. Der var på det tidspunkt et andet skibet med navnet Erna af København. Det var derfor helt naturligt at vælge kælenavnet Grønne Erna. Ejerskabet ligger i Grønne Erna Aps. Selskabet har i dag 12 anpartshavere, hvoraf langt de fleste har været med fra starten.

 

HISTORIE
Op gennem tiden malede fiskerne i Esbjerg deres kuttere og hajer hvide. Smukke og elegante var de som havets måger. Da et lokalt partrederi i 1908 hos skibsbygger Søren Abrahamsen i Østre Havn fik bygget en 42 brt. stor kutter, skulle den ikke males med den sædvanlige farve, den skulle være grøn.

Ejerne var C. Nielsen, Jens Brødlund Iversen og Christian A. Christensen. Sidstnævnte var skipper.

Fartøjet der dengang var flådens næststørste fik samme navn som parrets nyfødte datter, Erna. Og det varede ikke længe før kutteren havde fået kælenavnet ‘Grønne Erna’. Den målte 57 fod(ca. 17,10 m) i længden, 17 fod(ca. 2,89 m) i bredden og så stak den 6,5 fod(ca. 1,95 m). Ketchrigget med en 60 fod(ca. 18 m) høj stormast. Kutterens motor var en hjælpemotor på 15 hk og fremstillet i Esbjerg hos Hoffmann. Den blev senere brugt til demonstration på søfartsskolen. Den er nu udstillet på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Tiden gik, og i 1920 fik E117 ‘Erna’ en ny motor i stedet for den gamle hjælpemotor, den nye var en 40 hk éncylindret totakts petroluimsmotor, som blev afløst i 1931 af en kraftigere motor på 72 hk. I 1943 blev skibet udstyret med en 77 hk motor af mærket Hundested, som for ganske få år siden blev skiftet ud med en Gardner 140 hk motor, som er den der sidder i skibet i dag.

Anskaffelsen af motoren i 1943 gav daværende skipper Ewald Tinnesen et påskud til at falde for en længe næret fristelse. Det var jo 2. verdenskrig og besættelsesmagten var ikke just populær hos Esbjerg fiskerne. Ofte havde de diskuteret muligheden for at slippe godt fra at påsejle en af besættelsesmagtens patruljebåde, der forlangte at kontrollere alle ankomne fiskerbåde, for ulovlige laster så som skjulte våben, spioner osv. De danske kuttere skulle lægge til ved de tyske patruljebåde. Ved en af de første hjemkomster med den nye motor, fik ‘Erna’ et praj om at lægge til ved patruljebåden. Under manøvren gav skipper Tinnesen fuld gas frem i stedet for bak. Den tyske båd måtte nogle måneder på værft, mens ‘Erna’ blot fik skrabet lidt af sin maling af. Skipper Tinnesen, der klarede frisag med henvisning til ukendskab med den nye motor, blev senere kendt hos fiskerne under navnet ‘Kaptajn Blod’. Det kan måske betragtes som en hævnakt, at ‘Erna’ senere i 1943 blev beskudt af et tysk fly og ramt af flere granater, der satte sig fast uden at eksplodere. Flyveren rapporterede at have sænket skibet, og der opstod stor forvirring da ‘Erna’ ankom til Esbjerg. Tyske påstande om at dette måske var et helt andet skib, kunne tilbagevises ved fremvisning af de rigtige skibspapirer og de tyske granater, som ikke var detoneret. Skibet blev kort efter malet hvidt således af det ikke var så let genkendeligt.

Fra 1941 havde ‘Erna’ tilhørt grosserer G. Bojsen i Esbjerg. I 1972 blev ‘Erna’ erhvervet af grosserer T. A. Larsen i København, og så skulle skibet på langfart. ‘Erna’ var på vej til Spanien, men pga. hårdt vejr vendte man om i Helgolandsbugten. I Kielerkanalen stødte man på kraftig is, og under et forsøg på at forcere isen, sprang skibet læk og sank. ‘Erna’ blev hurtigst muligt hævet af en flydekran og bragt ind til Rendsburg og bådebygger Reimer, der var sendt til Rendsburg af forsikringsselskabet hvor han købte skibet og tog det hjem. Det blev samme år solgt til kaptajn E. C. Bantz i København. Han omdøbte skibet til ‘Mermaid’ og indrettede det til passager aptering. I september registreredes sag til læge Henning Nyhus i København, og 3 år senere blev fartøjet overtaget af rederi anpartsselskabet ‘Grønne Erna’. Man søgte om navnet ‘Erna’ men da det var optaget besluttede man at navngive skibet ‘Grønne Erna’ som også er skibets nuværende navn.